การเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นที่หนึ่ง

 

P7040057_2

เกิดปรากฏการณ์ใหม่สู่บริษัทไทยเมทัลโปรดักส์อินดัสตรีย์ เกิดการปรับปรุงภาพลักษณ์และก่อสร้างขยายอาณาเขตของบริษัทให้มากขึ้น พิเศษด้วยความกว้างขวาง พื้นที่บริเวณใช้สอยมากขึ้น สะอาด พร้อมด้วยการเพิ่มเทคโนโลยีเครื่องจักรมากขึ้น พร้อมรองรับทุกความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม