ก่อสร้างถังน้ำดับเพลิง

 

20111022232929-contents1-28

บริษัท ไทยเมทัลโปรดักส์อินดัสตรีย์ ดำเนินงานก่อสร้างถังน้ำดับเพลิงขนาดใหญ่ รวมทั้งระบบวิศวกรรมเครื่องกลที่เกี่ยวข้อง โดยโครงการออกแบบพร้อมก่อสร้างถังเก็บน้ำมัน High Speed Diesel (HSD) ขนาดความจุ 10.555 ล้านลิตร จำนวน 3 ถัง และถังน้ำมันดับเพลิงขนาดความจุ 1 ล้านลิตร บนฐานรากเดิม พร้อมอุปกรณ์ระบบที่เกี่ยวข้อง ณ บริเวณคลังน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานดอนเมือง ภายใต้มาตรฐานและการตรวจสอบคุณภาพอย่างเคร่งครัด