ระบบท่อ

LPG-system_icon1
ให้บริการรับเหมาออกแบบ ติดตั้ง เดินระบบท่อให้กับโรงงานอุตสาหกรรม ดูแลในส่วนระบบสุขาภิบาล ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบปรับอากาศ รวมถึงการจัดจำหน่ายอุปกรณ์ท่อประปาให้กับลูกค้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน พร้อมทั้งสามารถขอใบอนุญาตการติดตั้งและการใช้จากกรมธุรกิจพลังงานและดำเนินการต่อใบอนุญาต เพื่อรับประกันความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าได้อีกด้วย

.2

รับประกันความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก

2