ระบบ LPG

piping-system_icon
บริษัท ไทยเมทัลโปรดักส์อินดัสตรีย์ จำกัด มุ่งมั่นสร้างสรรค์งานออกแบบและงานติดตั้งสถานีจำหน่ายก๊าซ LPG และระบบก๊าซ LPG ด้วยการบริการที่คลอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ได้แก่ ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์คุณภาพ พร้อมติดตั้ง ตรวจสอบคุณภาพ จัดทำงบประมาณการลงทุน อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า จัดอบรมการใช้งานแก๊ส LPG ตามหลักวิชาการและความปลอดภัย ทีมวิศวะกรที่มีความเชี่ยวชาญในสายงาน

LPG-System-icon1

ออกแบบ

LPG-System-icon2

จัดหาอุปกรณ์คุณภาพพร้อมติดตั้ง

LPG-System-icon2

ตรวจสอบคุณภาพ

LPG-System-icon2

จัดทำงบประมาณการลงทุน

LPG-System-icon2

อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการดำเนินงานติดต่อประสานเจ้าหน้าที่และบริษัทผู้ค่าก๊าซหุงต้ม

LPG-System-icon2

จัดอบรมการใช้งานแก๊ส LPG ตามหลักวิชาการและความปลอดภัย เพื่อให้ลูกค้าใช้งานระบบแก๊สได้อย่างปลอดภัยถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ

LPG-System-icon2

ทีมวิศวะกรที่มีความเชี่ยวชาญในสายงานพร้อมให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาต่างๆของลูกค้าในทุกๆด้าน

พร้อมตอบสนองทุกความต้องการที่หลากหลายของโรงงานอุตสาหกรรมทุกรูปแบบ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ด้วยคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด