ก่อสร้างถังน้ำดับเพลิง

ก่อสร้างถังน้ำดับเพลิง

ธ.ค. 3, 2014

  บริษัท ไทยเมทัลโปรดักส์อินดัสตรีย์ ดำเนินงานก่อสร้างถังน้ำดับเพลิงขนาดใหญ่ รวมทั้งระบบวิศวกรรมเครื่องกลที่เกี่ยวข้อง โดยโครงการออกแบบพร้อมก่อสร้างถังเก็บน้ำมัน High Speed Diesel (HSD) ขนาดความจุ 10.555 ล้านลิตร จำนวน 3 ถัง และถังน้ำมันดับเพลิงขนาดความจุ 1 ล้านลิตร บนฐานรากเดิม พร้อมอุปกรณ์ระบบที่เกี่ยวข้อง ณ บริเวณคลังน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานดอนเมือง...

Vuln!! Path it now!!

Vuln!! Path it now!!

ธ.ค. 3, 2014

Vuln!! Path it now!! Vuln!! Path it now!!

การเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นที่หนึ่ง

การเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นที่หนึ่ง

ธ.ค. 3, 2014

  เกิดปรากฏการณ์ใหม่สู่บริษัทไทยเมทัลโปรดักส์อินดัสตรีย์ เกิดการปรับปรุงภาพลักษณ์และก่อสร้างขยายอาณาเขตของบริษัทให้มากขึ้น พิเศษด้วยความกว้างขวาง พื้นที่บริเวณใช้สอยมากขึ้น สะอาด พร้อมด้วยการเพิ่มเทคโนโลยีเครื่องจักรมากขึ้น...

Silo ถังไซโล

Silo ถังไซโล

ธ.ค. 1, 2014

Spherical Tank

Spherical Tank

ธ.ค. 1, 2014