Quality Management

ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของบริษัท ไทยเมทัลโปรดักส์อินดัสตรีย์ จำกัด ได้รับการรับประกันคุณภาพมาตรฐานโดยกรมธุรกิจและพลังงาน ถังโลหะทุกใบได้รับการผลิตด้วยความใส่ใจและดูแลโดยทีมวิศวกรของเรา

quality_manage1

รวมถึงการควบคุมคุณภาพสูงสุดในทุกขั้นตอนการผลิต นับตั้งแต่ การคัดสรรวัสดุ การตัด การเชื่อม การขึ้นรูป และการทดสอบกระบวนการผลิตโดยกรมธุรกิจพลังงาน พร้อมรับประกันการผลิตด้วยเครื่องจักรนำสมัยตามมาตรฐานสากลบวกกับระบบการทดสอบและตรวจสอบสินค้าทุกชิ้นจากบริษัทที่ได้ขึ้นทะเบียนจากกรมธุรกิจพลังงาน ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นจะได้รับการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนทำการส่งมอบลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากเรา

quality_manage2

การันตีการผลิตด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีนำสมัย

quality_manage3