Standard & Certificates

Standard & Certificates

Jan 23, 2015

มาตรฐานสากล ISO :9001 :2008 อันเกิดจากการมุ่งมั่น พัฒนา ปรับปรุง และรักษาระบบไว้ซึ่งคุณภาพอย่างต่อเนื่อง…

Fire Water Storage Tank

Fire Water Storage Tank

Dec 3, 2014

At Thai Metal Product Industry Co., Ltd., we provide construction service of large fire water storage tank, including relevant mechanical engineering system. We have designed and constructed three High Speed Diesel (HSD) Tank with a capacity of 10.555 liter and one Fire Water Storage Tank with a capacity of 1 million liter on the original foundation, including...

Personnel Development

Personnel Development

Dec 3, 2014

Thai Metal Product Industry Co., Ltd., realized the importance of personnel as they played a vital role in the enhancement and development of the company’s expertise in the production and installation of LPG Tank, making Thai Metal Product Industry the leader in the industry with excellent customer service. Hence, operation safety training session was arranged...

Moving To No.1

Moving To No.1

Dec 3, 2014

Recently, Thai Metal Product and Industry underwent a transformation for image improvement and expansion with larger utility space fully equipped with state-of-arts technology and machinery that are ready to answer the demands of every...

Spherical Tank

Spherical Tank

Nov 2, 2014